Mariusz Grad Poseł na Sejm RP
zaprasza osoby zai...

Zapraszam do zwiedzania Sejmu.

     Mariusz Grad Poseł na Sejm RP zaprasza osoby zainteresowane organizacją wycieczek do Sejmu dla dzieci i młodzieży o kontakt: Biuro Poselskie Mariusza Grada ul. W. Szczepankiewicza "Drugaka" 5 22-600 Tomaszów Lubelski biuro czynne...
 

  W ostatni weekend września do Warszawy zjechali si...

Mariusz Grad ukończył 35 Maraton Warszawski

    W ostatni weekend września do Warszawy zjechali się wszyscy, u których słowo "maraton" wywołuje drżenie serca i przyspieszony oddech. ...

W dniach 18 i 25 lutego uczniowie klas pierwszych i drugic...

Tropem nauki i kultury

W dniach 18 i 25 lutego uczniowie klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim wzięli udział w wycieczkach szkolnych do Warszawy. Pomysłodawcą i organizatorem wyjazdów była pani Małgorzata Tetych – nauczyciel mate...
 

 03 sierpnia  2013 roku na boisku „Orlik 2012” p...

V Turniej o Puchar Posła RP Mariusza Grada

   03 sierpnia  2013 roku na boisku „Orlik 2012” przy Zespole Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim odbył się V Turniej w piłce nożnej drużyn amatorskich o Puchar Posła Mariusza Grada zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Społ...

G R A D O B I C I E - Blog Mariusza Grada

grad_majdan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 mają 2011 roku w Zespole Szkół w Majdanie Sopockim odbyła się niecodzienna lekcja wiedzy o społeczeństwie z udziałem posła na Sejm RP Mariusza Grada. Uczniowie mieli okazję usłyszeć od swojego gościa wiele ciekawych informacji o funkcjonowaniu polskiego parlamentu VI kadencji. Podczas dyskusji uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi na postawione przez  siebie pytania. Interesowały ich możliwości poła w zakresie działań na rzecz obniżenia stopy bezrobocia w regionie.

Na prośbę jednego z kolegów nauczycieli, poseł Mariusz Grad zadeklarował wsparcie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP w Majdanie Sopockim. Poseł zachęcał też do intensywnej nauki języków obcych, które niezwykle ułatwiają międzynarodową komunikację.

Jak na każdej niemal lekcji, nie zabrakło pytań skierowanych do uczniów. Musieli oni wykazać się wiedzą o strukturach Unii Europejskiej i   funkcjonowaniu administracji państwowej RP. Nagrodami za poprawne odpowiedzi nie były tradycyjne oceny, lecz sympatyczne upominki. Na pamiątkę spotkania pan poseł dokonał wpisu do kroniki szkolnej.

Dziękując za spotkanie pani dyrektor Barbara Osuchowska uświadomiła uczniom, że uczestnicząc w życiu politycznym kraju stają się oni świadkami i uczestnikami tworzącej się historii naszego regionu i kraju.

 

Bartosz Biszczanik
 

Wsprawie postępów w realizacji budowy Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim

 

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka (znak:SPS-023-21318/11) z dnia 21 marca 2011 r., dotyczącego udzielenia odpowiedzi na interpelację z dnia 17 lutego 2011 r. pana Mariusza Grada posłana Sejm Rzeczyposolitej Polskiej w sprawie postępów w ralizacji budowyOddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim, uprzejmie informuję, że umownytermin zakończenia inwestycji, tj. 31.05.2012 r., nie jest zagrożony.Przewidywane jest wcześniejsze ukończenie inwestycji, ponieważ wykonawca zaproponował skrócenie terminu realizacji umowy, przedkładając i podpisując harmonogram rzeczowo-finansowy przewidujący zakończenie robót budowlanych z końcem października 2011 r. Jednocześnie informuję, żeobecnie budowa siedziby Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim jest naetapie wznoszenia ścian budynku biurowo-magazynowego i montażu stropu nad częścią magazynową. Całkowita wartość umowy na roboty budowlane to 16 074 369,62 zł.Dotychczas wykonano: roboty ziemne w 90% (pozostały do wykonania roboty ziemne branży drogowej), konstrukcje żelbetowe w 75%, podłoża podposadzki w 8%, ściany murowe i izolacje ścian w 50% oraz sieci i przyłączawodno-kanalizacyjne w 66,5%. Ogółem stan zaawansowania robót na dzień29.03.2011 r. szacowany jest na 19,45%. Nad całością realizacji robót budowlanych sprawowany jest nadzór autorski i inwestorski.Jesienią bieżącego roku planowane jest zawarcie umowy na pierwsze wyposażenie siedziby Oddziału Celnego w Tomaszowie Lubelskim w sprzęt dokontroli, biurowy i komputerowy. Łączna wartość inwestycji wraz z wyposażeniem wyniesie około 19 mln zł.

 

Z Sejmowej Ławy 30 maja 2011

Państwowe Finanse

Podczas 93 posiedzenia Sejmu w dniach 25 – 27 maja posłowie wysłuchali i długo dyskutowali nad informacją prezesa Rady Ministrów na temat zagrożeń dla stanu finansów publicznych w Polsce. Informację przedstawił Minister Finansów Jan Rostowski, który powiedział m. in., że po 3 latach, w których na skutek światowego kryzysu finansowego rósł deficyt budżetu państwa i rosła relacja długu publicznego do dochodu narodowego, w tym roku i w przyszłym Polska osiągnie wielką konsolidację finansów publicznych,
zmniejszając deficyt sektora finansów publicznych o 5 punktów procentowych Produktu Krajowego Brutto, czyli o 85 mld zł. W tym samym czasie obniżymy relację długu publicznego do PKB. Dzięki tym decyzjom ugruntowaliśmy wzrost gospodarczy w 2010 r.
na poziomie 3,8%,w tym roku przewidujemy 4% wzrostu. Mamy wobec tego stabilny, relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, który plasuje Polskę w samej czołówce Unii Europejskiej. W latach 2008, 2009 i 2010 Polska była na pierwszym miejscu w rankingu europejskim, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy. W tym okresie stworzono u nas 730 tys. miejsc pracy. Poza Polską i Niemcami jeszcze tylko 3 kraje tworzyły miejsca pracy w tym okresie: Austria, Belgia i Luksemburg. W 2009 r. pokonaliśmy kryzys gospodarczy, będąc jedynym krajem w Unii Europejskiej, który nie popadł w recesję. W 2011 i 2012 r. pokonamy problemy finansów publicznych, przeprowadzając najszybszą konsolidację finansów publicznych w całej Unii Europejskiej i co najważniejsze, bez uderzania zwykłych obywateli po kieszeni. Finanse publiczne Polski są dzisiaj bezpieczne stwierdził minister.
W trakcie posiedzenia posłowie również wysłuchali i debatowali nad informacją w sprawie perspektyw i zagrożeń wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Sejm rozpatrzył także wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec minister zdrowia Ewy Kopacz. W głosowaniu Sejm wniosek odrzucił zdecydowaną większością głosów. Posłowie pracowali również na  rządowym projekt  ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. W polskim systemie prawnym brak jest ustawy, która regulowałaby sposób i formę udzielania pomocy państwa dla poszkodowanych podmiotów w związku z wystąpieniem powodzi. Projekt przewiduje dla poszkodowanych w trakcie powodzi, zarówno osób fizycznych, jak i różnego rodzaju jednostek organizacyjnych, wprowadzenie wielu rozwiązań pomocowych.
W czasie posiedzenia posłowie zajmowali się między innymi również projektami ustaw o zmianach ustaw: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych, ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

 

dsc037941Wydarzenia. Przez piękne szlaki Roztocza już po raz trzeci przejechał rajd rowerowy organizowany z inicjatywy posła na Sejm Mariusza Grada i Stowarzyszenia Rozwoju Kardiologii Ziemi Tomaszowskiej,którego prezesem jest Piotr Gozdek.


Dla zdrowia i relaksu.
Każda inicjatywa propagują ruch i wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu godna jest propagowania. Przy z reguły naszym siedzącym trybie życia, zapominamy o tym czego potrzebuje nasz organizm, czego wręcz się domaga, a domaga się ruchu. Brak odpowiedniej ilości ruchu i wysiłku fizycznego wpływa bardzo niekorzystnie na nasze serce chociażby i prowadzi do różnych chorób, które w dużej mierze kończą się tragicznie
Powstałe w Tomaszowie Lubelskim Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Ziemi Tomaszowskiej za jeden ze swoich celów działania postawiło sobie propagowanie ruchu i wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu. W działaniach tych od samego początku ma sojusznika w osobie posła na Sejm RP Mariusza Grada. Zrodzony przed trzema laty pomysł organizowania masowych rajdów rowerowych po Roztoczu, przyjął się i co roku jest kontynuowany. Oczywiście taki jeden rajd w roku to za mało aby zapewnić organizmowi odpowiednia ilość ruchu oraz wysiłku fizycznego. Wystarczy jednak, aby oderwać kogoś od siedzącej pracy i tym samym zaszczepić w nim bakcyla do samodzielnych działań nacechowanych ruchem i wysiłkiem fizycznym, a o to organizatorom rajdu rowerowego głównie chodzi. Pokazać i zachęcić – to dwa główne elementy realizowanych rajdów rowerowych po Roztoczu.
W minioną sobotę 21 maja 2011 roku odbyła się już trzecia edycja rajdu rowerowego po Roztoczu. Zaplanowano bardzo malownicza tresa wiodąca w dużej mierze lasami Roztocza, po drogach i bezdrożach co tylko wpływało na podniesienie atrakcyjności imprezy. Uczestnicy rajdu zebrali się o godzinie 14.00 w okolicy tomaszowskiego ronda. Mimo niezbyt zachęcającej bo deszczowej pogody na starcie stawiło się około 70 miłośników rowerów, z Tomaszowa Lubelskiego, Lubyczy Królewskiej, Bełżca, a nawet z Zamościa i Lublina, bo i tam dotarła informacja o rajdzie.
Gdy deszcz trochę przestał padać uczestnicy rajdu wyruszyli w asyście policji i obowiązkowo w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach na trasę rajdu. Nie brakowało nawet dzieci i młodzieży. Rajd przejechał ulica Lwowską do Sienkiewicza i dalej trasą na Susiec dotarł przez Pasieki i Łosiniec do Maził, a tam skończyła się asfaltowa nawierzchnia. Dalej trzeba było jechać piaszczystym traktem do Podlesiny i następnie do majątku Rogowe Kopce, gdzie przy Stadninie Koni zaplanowano koniec rajdu. Mniej więcej w środku stawki przyjechał poseł na Sejm Mariusz Grad, dobrze radząc sobie z trudami rajdu.
Wszystkim dojeżdżającym do mety humory dopisywały i...apetyt też. Na mecie czekały na nich napoje ufundowane przez sponsora Uzdrowisko Horyniec i ciepły bigos ufundowany i przygotowany w Ośrodku Wczasowym „Roztoczanka” w Suścu Kiedy już płyny i kalorie zostały uzupełnione, wszyscy uczestnicy rajdu uczestniczyli w różnych grach i zabawach jak bieg w workach, czy z jajkiem na łyżce za które zwycięscy otrzymywali nagrody i upominki. Na koniec właściciel stadniny Władysław Szwerc przygotował ognisko na którym pieczono kiełbaski ufundowane przez Zakłady Mięsne Witkowski – Wrębiak.
Rajd okazał się – jak zwykle zresztą – impreza bardzo udaną, a jego uczestnicy już przy ognisku umawiali się na kolejne wspólne rowerowe eskapady, a nawet układali cały kalendarz takich imprez na najbliższe kilka letnich miesięcy. I o to właśnie chodzi organizatorom tych corocznych rajdów „dla serca”
tekst i foto MAS

 

dsc047551_

Dnia 16 maja 2011 r. w Publicznym Gimnazjum im. papieża Jana Pawła II w Łaszczowie odbyła się nietypowa lekcja wiedzy o społeczeństwie dla klas II-III. Lekcję poprowadził Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mariusz Grad. Tematem zajęć była: Władza ustawodawcza w Polsce – Sejm i Senat. Na wstępie Poseł przybliżył zapisy Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z roku 1997, władza ustawodawcza, należy do dwuizbowego Parlamentu. W jego skład wchodzą Sejm i Senat. Pan Grad zwrócił uwagę, że podział ten przywrócono na nowo, po przemianach społeczno - politycznych, które nastąpiły w roku 1989. Wcześniej, w latach 1944 - 1989, najwyższą władzą ustawodawczą w państwie sprawował jedynie Sejm, wybierany w toku czteroprzymiotnikowych wyborów (nie było zasady proporcjonalności), a zasady te zapisano w Konstytucji z roku 1952. W skład Sejmu wchodzi 460 posłów, którzy są wybierani w toku pięcioprzymiotnikowych wyborów (powszechnych, tajnych, równych, proporcjonalnych i bezpośrednich). Poseł podkreślił, że kandydatem do Sejmu, może być każdy obywatel polski, który ukończył 21 rok życia. Kadencja Sejmu trwa przez cztery lata.
Kolejnym elementem lekcji były pytania zadawane przez uczniów. Młodzież pytała  Posła, o jego pracę w sejmie, złożone interpelacje, wnioski i zapytania. Uczniów interesowała również kwestia łączenia pracy poselskiej z życiem osobistym.
Na zakończenie zajęć Poseł zadawał pytania, na które odpowiadała młodzież. Za prawidłową odpowiedź każdy otrzymał prezent.
Dla młodzieży była to niezapomniana lekcja wiedzy o społeczeństwie.

 

m___

„Gdzie matka tam miłość”

Uroczystość która odbyła się w niedzielę, 15 maja poprowadził aktor Marcin Janos Krawczyk, głównym organizatorami koncertu byli: Stowarzyszenie Promowania Polski na Arenie Międzynarodowej „Ministry of  Poland”, zespół „Sonata” oraz Tomaszowski Domu Kultury. W trakcie imprezy zaprezentowało się 5 zespołów artystycznych.  
Koncert przyciągnął olbrzymią ilość widzów, którzy przy akompaniamencie i śpiewie artystów wspaniale się bawili. Były momenty wzruszające jak i te radosne, konferansjer zabawiał publiczność wierszami, anegdotami, a także zaśpiewał piosenkę „Nie ma jak u mamy”, po której obdarował swoją matkę kwiatami. (Janina Krawczyk, menadżer i członkini zespołu „Sonata” prywatnie jest mamą Marcina Janosa Krawczyka – przyp. red.). W trakcie imprezy przeprowadzono również mini koncert życzeń. Wszystkie chętne osoby mogły złożyć życzenia swoim mamom za pośrednictwem Marcina Krawczyka.Imprezę otworzył gospodarz uroczystości z okazji Dnia Matki - zespół „Sonata”, Następnie na scenie pojawił się Zespół Artystyczny „Rapsodia” z Lubyczy Królewskiej.  Kwartet „Wiarusy” na scenie pokazał się jako trzeci wykonawca. W dalszej części koncertu wystąpił chór „Camerata”, oraz zespół wokalno-taneczny „Tamburino”.
Koncert oprócz bardzo licznie zgromadzonej publiczności wysłuchali goście specjalni Mariusz Grad – poseł na Sejm RP  Marek Parkot – dyrektor TDK-u oraz Jan Wójtowicz. Reszta z oficjalnie zaproszonych gości nie pojawiła się w sali teatralnej Tomaszowskiego Domu Kultury.
tekst i foto: MagMa

 

Z Sejmowej Ławy 14 maja 2011

Atomowe prawo

Podczas 92 posiedzenia Sejmu RP, które odbyło się w dniach 11-13 maja posłowie zajmowali się dwoma projektami ustaw regulującymi przyszłość energetyki jądrowej w Polsce. Sejm debatował nad projektem ustawy zmieniającej ustawę Prawo atomowe i projektem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Zasadniczym celem zmian w ustawie Prawo atomowe, to ustanowienie przepisów określających wymogi bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowych na poziomie najwyższym, jaki jest osiągalny zgodnie z normami i zaleceniami międzynarodowymi oraz doświadczeniami państw przodujących w rozwoju technologii jądrowych. Priorytetem ustawy jest bezpieczeństwo. Zostało ono zapisane w przepisach i ma zdecydowany prymat nad innymi aspektami działalności obiektów jądrowych i to na każdym etapie ich funkcjonowania: od wyboru lokalizacji i technologii, poprzez projektowanie, budowę i eksploatację, aż po zamknięcie i likwidację takiego obiektu. Jednocześnie przepisy gwarantują pełną transparentność całego procesu związanego z funkcjonowaniem elektrowni jądrowej. Każdy obywatel na każdym etapie istnienia, funkcjonowania elektrowni będzie miał pełny i nieograniczony dostęp do wszelkich informacji z tym związanych. Sejm po dyskusji uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej. Posłowie pracowali także nad rządowym projektem ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Celem tej ustawy jest stworzenie formalnoprawnej ścieżki, która umożliwi wyłączenie analogowej telewizji naziemnej do 31 lipca 2013 r. i wprowadzenie cyfrowej telewizji naziemnej. Zadaniem rządu jest określenie ostatecznego terminu wyłączenia nadawania analogowego, ponieważ wprowadzenie telewizji cyfrowej jest procesem nieuchronnym. Polska nie może pozostawać w tyle za innymi państwami, które już rozpoczęły proces cyfryzacji, a niektóre ten proces już zakończyły. Obecnie brakuje uregulowań prawnych, które umożliwiłyby przeprowadzenie tego procesu w sposób, który zapewni powszechną dostępność cyfrowego sygnału telewizyjnego dla gospodarstw domowych na terenie całej Polski. Wdrożenie telewizji cyfrowej umożliwi nadawanie w różnych formatach oraz rozwój usług dodatkowych: pay-per-view, Internetu, usług bankowych, w tym o charakterze interaktywnym. W ustawie przewidziano kampanię informacyjną, która ma uświadomić obywatelom, co to jest telewizja cyfrowa. Sejm uchwalił ustawę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Posłowie dyskutowali także nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zakłada ona przyjęcie już od 1 lipca br. numeru PESEL za identyfikator podatkowy dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT. Jednocześnie projekt zakłada likwidację numeru NIP dla wyżej wymienionych osób od 1 stycznia 2013 r.
W trakcie tego posiedzenia posłowie zajmowali się również: poselskim projektem ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego oraz zmianami w: ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksach spółek handlowych oraz rodzinnym i opiekuńczym.

 

dsc034031_

Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja w Zamościu mają już swój tradycyjny rytuał. Tego dnia obowiązkowo organizowana jest uroczysta sesja Rady Miasta w sali Consulatus zamojskiego Ratusza. Tak tez było również i tego roku. Sesje poprowadził przewodniczący Rady Miasta Jan Wojciech Matwiejczuk. Prócz zamojskich radnych było wielu zaproszonych gości, wśród nich Doradca Prezydenta w randze Ministra Henryk Wujec i posłowie na Sejm RP Mariusz Grad i Sławomir Zawiślak oraz grupa 27 osób przewidzianych do odznaczeń państwowych.

dsc034311_W dalszej części obchody przeniesiono przed Zamojski Ratusz, na Rynek wypełniony tego dnia po brzegi przez zamościan i poczty sztandarowe oraz pododdziały wojskowe. Odbył się ceremoniał wojskowy, a po nim salut armatni w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznych z Zamościa. Następnie o istocie i znaczeniu Konstytucji 2 – go Maja mówił prezydent Zamościa, Marcin Zamojski. W dalszej części odbył się apel poległych i honorowa salwa, po której przed płyta upamiętniającą pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu złożono wieńce i kwiaty. Na koniec odbyła się defilada pododdziałów i szwadronu kawalerii. Tak zakończyły się oficjalne zamojskie obchody rocznicy Konstytucji 3 – go Maja. Podobna uroczystość odbyła się również w Tomaszowie Lubelskim. Po uroczystościach patriotyczno-religijnych Poseł Mariusz Grad złożył kwiaty pod pomnikiem Konstytucji 3-go Maja. 
Tekst i foto: MAS

 

dsc070371_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto strażaków

Co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. W wielu miastach, gminach i wioskach brać strażacka integruje się podczas uroczystości kościelnych, a później podczas festynów. Tak też i było w naszym powiecie.

6 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażaka. Przybyli na nie st. bryg. Tadeusz Milewski - Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, Kazimierz Organista – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lubelskim, Jan Kowalczyk – starosta tomaszowski, Wojciech Żukowski – burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, insp. Stanisław Żukowski – Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelski, ppłk. Andrzej Wolczyk – komendant Placówki Granicznej Straży Granicznej w Hrebennem.
W trakcie spotkania wręczono awanse i odznaczenia. Na stopień młodszego kapitana awansował Ryszard Neć, natomiast na stopień aspiranta awansowali Szczepan Łasocha i Jacek Krawczyk. Natomiast na stopierń starszego ognimistrza awansowano Celinę Wilgosiewicz i Barbarę Kuźniarz. Młodszym ogniomistrzem został Piotr Pisarczyk. Wręczono także awanse na starszego strażaka, a zostali nimi: Piotr Kominek, Piotr Kopiec, Piotr Kryłowicz i Sebastian Powroźnik.
Srebrna odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” wręczono asp. sztab. Grzegorzowi Mazurkiewiczowi. Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” otrzymali st. ogn. Marek Seń, st. ogn. Marek Kierepka, st. ogn. Marek Sitarczyk i st. ogn. Adam Kuśmierczak.
Zloty medal „Za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Dariusz Kostrubiec i Piotr Mirosław. Natomiast srebrynym medalem odznaczony został Jacek Krawczyk. Brązowy medal trafił do Mariusza Skoroniewskiego I Stefana Dziury.
Podobne uroczystości odbyły sie także we środę 4 maja w Siedliskach. Tam swoje święto obchodzili strażacy ochotnicy z terenu gminy Lubycza Królewska. Uroczystości rozpoczęły sie odprawieniem mszy w miejscowym kościele. Po niej strażakam wręczono medale, a przemówienia wygłosili obecni na uroczystościach poseł Mariusz Grad, starosta Jan Kowalczyk, Stanisław Kielech – komendand powiatowy PSP w Tomaszowie Lubelskim i wójt gminy Lubycza Królewska Tomasz Leszczyński.
Strażacy obchodzą swoje święto w dzień Świętego Floriana, a to postać znana w okresie krwawych prześladowań chrześcijan. Co prawda nie był strażakiem, ale legendy wokół jego osoby spowodowały, że stał się patronem osób, które wykonują niebezpieczne zawody, związane z ogniem. Pochodził z Austrii i był mężnym żołnierzem, który za swoją chrześcijańską wiarę i pomoc współwyznawcom, zginął śmiercią męczeńską najpierw potwornie skatowany i wrzucony do rzeki Enns. Około tysiąca lat po tym, do Krakowa przybyły szczątki Świętego Floriana. Między innymi uważa się, że jego relikwie ocaliły krakowski kościół na Kleparzu przed spaleniem podczas wielkiego pożaru miasta.
Od wieków ochotnicze straże pożarne skupiały grono mężczyzn, którym niegroźny był ogień i woda. Do dzisiejszego dnia one nadal funkcjonują. Coraz więcej młodzieży wstępuje do Ochotniczych Straży Pożarnych, tworząc Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. I to nie tylko chłopcy. Zainteresowane pożarnictwem bywają też coraz częściej dziewczęta. Przynależność do straży pożarnej nakłada na jej członków stosowanie się do pewnych zasad określonych m.in. w statucie. Strażacy ochotnicy swoją pomoc niosą na zasadach swego rodzaju wolontariatu. Niektóre jednostki jednak mają za to wynagrodzenie, ale przeważnie jest ono przekazywane na konto straży, z czego finansuje się sprzęt i umundurowanie. Poszczególne jednostki OSP otrzymują dotacje ze związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, władz miast i sponsorów.
Pomoc tych strażaków jest nieoceniona. Zawsze można na nich liczyć. Niejednokrotnie na dźwięk syreny alarmowej niezależnie od pory dnia, święta i sytuacji, pozostawiają swoje domowe obowiązki, a czasem nawet pracę i ruszają z pomocą innym ludziom. Ponadto przechodzą szereg specjalistycznych szkoleń, dzięki którym ich pomoc jest na wysokim poziomie. Nauki zazwyczaj pobierają od strażaków zawodowych, ratowników medycznych, lekarzy, chemików, mechaników i techników.
wues

 

Z Sejmowej Ławy 29 kwietnia 2011

Wspieranie rodziny
grad1
Podczas 91 posiedzenia Sejmu RP, które odbyło się w dniach 27-29 kwietnia największe emocje i najgorętsze dyskusje wzbudziły wnioski o wyrażenie votum nieufności wobec Jana Rostowskiego - Ministra Finansów i Aleksandra Grada – Ministra Skarbu Państwa. Wnioski złożone przez kluby parlamentarne PiS i SLD, zostały, zgodnie z rekomendacjami komisji sejmowych, zdecydowaną większością głosów przez posłów odrzucone.
W trakcie posiedzenia posłowie pracowali przede wszystkim nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Myślą przewodnią zaproponowanych w tym projekcie zmian jest stwierdzenie, że tylko rodzina, nawet zastępcza, jest właściwym miejscem do wychowywania dzieci. Te rozwiązania zakładają odchodzenie od umieszczania dzieci, nie mających rodziców lub opiekunów, w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo- wychowawczych na rzecz rodzin zastępczych.
Sejm pod debacie uchwalił ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Posłowie z uwagą zapoznali się z informacją Prezesa Rady Ministrów na temat nasilającego się procesu likwidacji szkół przez samorządy. Z informacji zaprezentowanej przez Katarzynę Hall- Ministra Edukacji Narodowej wynika, że zasadniczą przyczyną likwidacji szkół są zmiany demograficzne. Niż demograficzny, czyli spadek liczby urodzeń powoduje w kolejnych latach spadek liczby uczniów. W ciągu ostatnich 5 lat liczba uczniów w szkołach podstawowych zmalała, aż o 527 tysięcy uczniów, a liczba gimnazjalistów zmniejszyła się o 389 tysięcy. Niestety, te tendencje się pogłębiają. Obniżenie liczby uczniów wymusiło korektę sieci placówek szkolnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kilka propozycji rozwiązań systemowych, które pozwolą ograniczyć proces likwidacji szkół.
Podczas tego posiedzenia posłowie zajmowali się także szeregiem projektów ustaw, takich jak: prawo o odpadach, ustawa o nasiennictwie, prawo górnicze i geologiczne, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo bankowe, prawo lotnicze, zmianami w Kodeksie Pracy i Kodeksie Postępowania Cywilnego. Sejm RP w trakcie posiedzenia przyjął również uchwałę w sprawie 25 rocznicy tragicznej katastrofy w Czarnobylu.
 

 

Dzień 2 kwietnia 2011 r. był wyjątkowym dniem dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie klas III otrzymali sakrament bierzmowania z rąk Biskupa M. Leszczyńskiego, jak również w dniu VI rocznicy śmierci Patrona Gimnazjum obchodziliśmy V Rocznicę Nadania Imienia Papieża Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Łaszczowie.  Na rocznicę przybyło 15 pocztów sztandarowych z Zamojsko - Lubaczowskiej Rodziny Szkół Imieniem Jana Pawła II oraz 6. pocztów ze szkół gminy Łaszczów.
W uroczystości wzięli udział: biskup Mariusz Leszczyński, ks Marcin Zaburko - były wikariusz Parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Łaszczowie, inicjator nadania Imienia Papieża Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Łaszczowie; poseł na sejm RP Mariusz Grad, członek zarządu województwa pan Tomasz Pękalski, Kierownik Oddziału Zamiejscowego Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu – Pan Jan Lelonek, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Tomaszowskiego dr Janusz Frykowski, Burmistrz Miasta Łaszczów - Cezary Girgiel, prezes i wiceprezes Zarządu Fundacji Rodu Szeptyckich – Państwo Maciej i Katarzyna Szeptyccy, Radni Miasta i Gminy Łaszczów, przedsiębiorcy, rodzice uczniów oraz uczniowie gimnazjum.

 

Z Sejmowej Ławy 30 marca 2011

Dwie Reformy

W ostatnich tygodniach Sejm RP zintensyfikował swoje prace. Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia parlamentu, w dniach 24 i 25 marca, posłowie uchwalili przepisy reformujące obowiązujący system emerytalny i system ochrony zdrowia.
Przyjęcie przez Sejm rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych tworzy rozwiązania, które moim zdaniem nie służą doraźnej poprawie stanu finansów publicznych, ale w sposób zasadniczy i trwały naprawiają wadliwy system. Dotychczasowy system powiększał stale dług publiczny, stwarzając zagrożenie dla stanu finansów państwa i pewności wypłaty naszych emerytur. Wprowadzone ustawą zmiany zakładają obniżenie wysokości składki przekazywanej do Otwartych Funduszy Emerytalnych, z 7,3% do 2,3%. Ta część składki, która nie trafi do OFE, znajdzie się na indywidualnym subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Będzie ona waloryzowana o wskaźnik inflacji. Ustawa wprowadza także możliwość oszczędzania w tak zwanym III filarze, na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego - IKZE. Środki finansowe gromadzone w ramach III filaru będą objęte z ulgami podatkowymi. Ustawa zakłada dziedziczenie składek emerytalnych.
Na tym samym posiedzeniu Sejm uchwalił równie istotny pakiet ustaw reformujących system ochrony zdrowia. Przyjęcie tych rozwiązań, w mojej opinii, w najbliższej perspektywie poprawi funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia i obniży koszty jego działania. Z punktu widzenia pacjenta przede wszystkim zwiększy dostępność do lekarzy specjalistów i leków.
W trakcie tego posiedzenia posłowie debatowali między innymi także nad projektami ustaw o zmianie ustaw: Ordynacja wyborcza i Kodeks wyborczy, świadczeniach rodzinnych, emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo górnicze i geologiczne

 

 

alt

Takie lekcje są potrzebne.

22 marca uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z posłem Mariuszem Gradem. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania posła oraz przybyłych gości, wójta naszej gminy i szefa Biura Poselskiego posła Grada. Po przywitaniu, głos zabrała dyrektor szkoły Grażyna Mruk. O szkole mówiła uczennica. Później, wytypowane uczennice szkoły zadawały pytania, na które gość sukcesywnie odpowiadał. Pytania dotyczyły jego pracy w Sejmie oraz w różnych komisjach sejmowych, których jest członkiem. Nie obyło się bez pytań dotyczących również życia osobistego posła. Pytano o plusy i minusy takiej pracy. Po tej części naszego spotkania nastąpiła część, w której to my musieliśmy odpowiadać na pytania posła, dotyczące chociażby daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz jak nazywa się Minister Spraw Zagranicznych naszego rządu. Uczniowie poradzili sobie z tymi pytaniami i w zamian za prawidłową odpowiedź zostali nagrodzeni przez naszego gościa upominkami.
Na zakończenie spotkania, poseł udzielił kilku rad, które zapewne przydadzą się w dalszej edukacji, oraz namawiał do nauki języków obcych, tak potrzebnej, szczególnie w dzisiejszych czasach.
Spotkanie było bardzo dobrą szansą na to, by poznać życie parlamentarzystów ,,od kuchni’’ i dowiedzieć się czegoś na ich temat. Takie lekcje są o wiele lepsze, niż nauka w szkolnych ławkach suchych treści.
Martyna Wojciechowska

 

 

 10 marca w Publicznym Gimnazjum w Tarnawatce mieliśmy zaszczyt gościć Mariusza Grada - posła na Sejm RP VI kadencji. Spotkanie rozpoczęło się od powitania i przedstawienia gości, prezentacji dokonała zastępca dyrektora Dorota Ciećko. W spotkaniu uczestniczyła  Bernadeta Wołoszyńska dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, wójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny, nauczyciele i młodzież gimnazjalna.

Pierwsza cześć spotkania przebiegała w formie konferencji prasowej, którą prowadzili przedstawiciele szkolnego radiowęzła. Gimnazjaliści chcieli się dowiedzieć na czym polega praca posła, w jakich komisjach pracuje, czy trudno być posłem oraz jakie są efekty jego pracy jako posła dla naszego regionu. Padło też pytanie o receptę na sukces wyborczy. Kolejna seria pytań dotyczyły życia prywatnego, młodzież była ciekawa co poseł robi w wolnym czasie, jakiej słucha muzyki, jaką czytał ostatnio książkę oraz jak praca parlamentarna wpływa na rodzinę. Byli też ciekawi jak pan poseł wspomina szkolne czasy. Pod koniec konferencji młodzież poprosiła gościa by powiedział im na co zwrócić uwagę w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Poseł Mariusz Grad powiedział, by młodzież uczyła się języków, najlepiej dwóch lub więcej. - We współczesnej Europie to będzie decydowało
o waszym losie i sukcesie zawodowym w przyszłości – stwierdził.
W drugiej części pan poseł przygotował niespodziankę dla młodzieży, poprosił organizatora spotkania Marka Czerwonkę o wyznaczanie z pośród wielu chętnych osoby do odpowiedzi na pytania, które zadawał poseł. Nagrodami za prawidłowe odpowiedzi były trzy wspaniałe albumy książkowe z osobistą dedykacją od posła.
Po tym nastąpił moment podziękowań, młodzież wręczyła posłowi kwiaty, dyrekcja podziękowała za przybycie, a pan poseł za zaproszenie. Nauczyciele i młodzież uczestnicząca w spotkaniu nagrodziła gościa gromkimi brawami, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego poprosili go o wpisanie się do Kroniki Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce.
Podobne spotkanie odbyło się w Telatynie na zaproszenie Pani Barbary Wójcik dyrektor miejscowego gimnazjum.
TT

 

 


Początek tygodnia upłynął gimnazjalistom w iście politycznym nastroju. W poniedziałek - 21 lutego 2011 roku mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszej szkoły Pana Mariusza Grada - posła na Sejm RP VI kadencji, działacza Platformy Obywatelskiej.
Spotkanie rozpoczęło się oficjalną prezentacją uczestników debaty, którą zainicjował pan dyrektor Zbigniew Złomańczuk. Obok honorowego gościa, zasiedli przewodniczący Samorządu Uczniowskiego z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków, Zespołu Szkół Nr 1 im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie oraz przedstawicielka  Klubu Europejskiego działającego w naszej szkole.
Następnie zebrani rozpoczęli debatę dotyczącą aktualnych spraw polityczno – społecznych. Trzeba przyznać, że nasz gość szybko nawiązał przyjazny kontakt z tak wymagającymi rozmówcami. Atmosfera sięgnęła zenitu, kiedy z głośników popłynęła piosenka Queen -  „We are the champions”.  Okazało się bowiem, że poseł pasjami słucha nagrań tego zespołu. Ten moment okazał się przełomowy. Młodzież zdecydowanie zmieniła front i skupiła się na pytaniach dotyczących życia osobistego oraz spraw bardziej przyziemnych niż polityka. Oczywiście najciekawszym zagadnieniem okazały się zarobki poselskie i marka samochodu, którym polityk do nas przyjechał ( wszyscy z entuzjazmem przyjęli zaproszenie na wspólną przejażdżkę samochodem pana Grada). Kiedy uczniowie zaspokoili już swoją ciekawość, a poseł bezbłędnie odpowiedział na szereg pytań, nastąpił moment podziękowań. Młodzież wyraźnie urzeczona politykiem, nagrodziła jego wystąpienie gromkimi brawami, a na pamiątkę wręczono mu figurkę szczebrzeszyńskiego chrząszcza. Na zakończenie  wszyscy otrzymaliśmy zaproszenie do Sejmu RP, z którego niewątpliwie skorzystamy.
A.T.

 

 

W dniu 3 lutego 2011 roku uczniowie klas V i VI SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim mieli okazję zwiedzić Warszawę. W piękny, zimowy poranek 150 uczniów wraz z panem dyrektorem Leszkiem Kodymowskim i opiekunami wyruszyło w podróż.
Pierwszym punktem programu wycieczki była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, które jest jedną z najnowocześniejszych europejskich instytucji, ukazujących związek nauki z kulturą i codziennością. Uczniowie byli zafascynowani zaawansowanymi technologiami i multimediami, jak również prostymi rozwiązaniami, często opartymi na wynalazkach sprzed wielu lat.

Zaspokoiwszy głód nauki i sztuki, uczniowie udali się na obiad do sejmowej restauracji w Domu Poselskim Sejmu RP przy ul. Wiejskiej. Kolejnym punktem programu była wizyta w Sejmie RP. Dzięki panu posłowi Mariuszowi Gradowi mieliśmy możliwość wysłuchania wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Po zakończonej prelekcji udaliśmy się na zwiedzanie galerii Sali Posiedzeń Sejmu i hallu głównego. Dzieci miały okazję zobaczyć tablice upamiętniające posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej oraz parlamentarzystów tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

 

Największą atrakcją dla dzieci była możliwość obserwacji obrad z galerii Sali Posiedzeń. To, co dotychczas było dla nich dostępne jedynie za pośrednictwem telewizji, stało się dla nich osiągalne w rzeczywistości. Na własne oczy mogły zobaczyć Marszałka Sejmu RP, ministrów, posłów i senatorów.

Ostatnim punktem wycieczki był spacer po stolicy. Wśród płatków śniegu iskrzących się w blasku słońca przeszliśmy ulicami Warszawy. Zatrzymaliśmy się przed Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta. Następnie podziwialiśmy Krakowskie Przedmieście w zimowej scenerii. Tam mieliśmy okazję zobaczyć wiele zabytków, m. in. Pałac Prezydencki i pomnik Adama Mickiewicza. Spacer zakończyliśmy na Placu Piłsudskiego, gdzie dzieci zatrzymały się przy pomniku Marszałka, krzyżu upamiętniającym wizytę Jana Pawła II w Warszawie i Grobie Nieznanego Żołnierza.
Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do naszego uroczego Tomaszowa.

Uczestnicy wycieczki

 

10 Lat mineło 24 stycznia 2011

 

aaaaaaaaaaaaaaa

W życiu dorosłego człowieka 10 lat może przejść  niezauważone. W życiu politycznym to może być cała  epoka. Dziesięć lat temu garstka ludzi pomyślała, że coś w ich życiu i w życiu otaczającej ich społeczności trzeba zmienić. To może nie tyle był pomysł, ile wyartykułowanie powszechnie odczuwanej potrzeby. To była chęć budowania, a nie walki, chęć tworzenia państwa, które nie zabiera, a nie państwa, które daje, władzy prozaicznie służebnej, a nie charyzmatycznej, ale za to niesprawnej. Takie myśli, takie pragnienia, taka wola ściągnęła tysiące ludzi na pierwszy wiec założycielski do Olivii, potem na drugi i trzeci we Wrocławiu i Krakowie. Powstała platforma porozumienia obywateli, chcących coś zrobić wspólnie-Platforma Obywatelska, która nie była partią, nie miała finansowania, miała grupę posłów i bardzo dużo dobrej woli, wręcz entuzjazmu. Przez te dziesięć lat Platforma nie stała się partią anielską. Stała się partią zdrową, zdolną do pokonywania kryzysów, opartą na mocnych fundamentach.

 

Pismo do Cezarego Grabarczyka Ministra Infrastruktury

 

Podziękowania Wyborcom 29 listopada 2010

Serdeczne podziękowanie za poparcie kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych 2010 rok.

Jan Wójtowicz – Kandydat na Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego  przeszedł do II tury wyborów
Popierany przez Platformę Obywatelską Łukasz Kłębek został wybrany na wójta Ulhówka w I turze.
W II  turze wyborów członek Platformy Obywatelskiej Tomasz Leszczyński powalczy o stanowisko wójta Gminy Lubycza Królewska

 Do Rady Powiatu  mandaty otrzymali: 

1 Jan Wójtowicz

2 Zbigniew Naklicki

W Radzie Miasta Tomaszów Lubelski zasiadają:

1 Ryszard Gmurkowski
2 Grażyna Śrutwa
3 Marek Szaluś
4 Beata Wróbel

Do Rady Gminy Tomaszów Lub.

1 Mirosław Rzeszutek
2 Krzysztof Jałowiec
3 Janusz Krawczyk

Do Rady Gminy Krynice :

1 Jan Chwaleba
2 Bogdan Wacław Sachajko

Do Rady Gminy Lubycza Królewska:

1 Grzegorz Marek Paździor
2 Ryszard Jan Knap

Do Rady Gminy Susiec:

1 Jan Bondyra
2 Franciszek Bondyra

Do Rady Gminy Tarnawatka:

1 Alicja Teresa Świderek
2 Lucyna Maria Dziura
3 Grzegorz Machowski
4 Ryszard Malec

Do Rady Gminy Telatyn:

1 Bogdan Marian Ożóg
2 Józef Boćko
3 Grzegorz Grabik
4 Elżbieta Maria Fronc – Ziarko

Do Rady Miasta Łaszczów;
1 Piotr Zbigniew Wronka

Do Rady Gminy Jarczów:
1 Krzysztof Czop

 
 


Strona 7 z 9

O sobie

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Komentarze